ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:55

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ συμβαίνει όταν ο αμφιβληστροειδής αποκολλάται από τον υποκείμενο χιτώνα.
Αίτια της αποκόλλησης μπορεί να είναι η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς, η υψηλή μυωπία, η παρουσία έλξεων στον αμφιβληστροειδή, τα τραύματα, η αφακία, η ψευδοφακία.
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και το οικογενειακό ιστορικό ή η ύπαρξη αποκόλλησης στον άλλο οφθαλμό.
Ο ασθενής αναφέρει αιφνίδια εμφάνιση ιπτάμενων μυγών και αστραπές.
Η θεραπεία είναι χειρουργική και πρέπει να είναι άμεση, αλλιώς η νόσος οδηγεί στην τύφλωση.