ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:54

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί βλάβες των μικρών αρτηριολίων και φλεβιδίων καθώς και των τριχοειδών, οι οποίες συνίστανται σε αποφράξεις και αυξημένη διαπερατότητα του τοιχώματός τους.
Διακρίνουμε τρεις μορφές διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας .

  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος όπου παρατηρούνται μικροανευρίσματα, αιμοραγίες, οίδημα του αμφιβληστροειδούς και ξηρά εξιδρώματα
  • Προπαραγωγική μορφή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας κατά την οποία παρατηρούνται μαλακά εξιδρώματα, στένωση αρτηριδίων και ανωμαλίες φλεβών.
  • Παραγωγική μορφή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας όπου παρατηρούνται νεοαγγεία και αιμοραγίες.

Η θεραπεία συνίσταται στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος και στην εφαρμογή φωτοπηξίας με Argon Laser. Σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να απαιτηθούν ενδουαλοειδικές ενέσεις φαρμάκων ακόμη και εγχειρήσεις