ΠΤΩΣΗ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:46

Πτώση Βλεφάρων

ΣΥΓΓΕΝΗΣ: Μπορεί να είναι οικογενής και κληρονομική, εμφανίζεται με την γέννηση. Είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και συχνά συνοδεύεται από παράλυση του άνω ορθού μυός του οφθαλμού. Η πτώση των βλεφάρων μπορεί να είναι τόσο εκσεσημασμένη, ώστε να καλύπτει την κόρη του οφθαλμού. Γι’ αυτό η διόρθωση της πτώσης πρέπει να γίνει πολύ νωρίς. Η θεραπεία της είναι χειρουργική. Η παραλυτική πτώση των βλεφάρων είναι επίκτητη και οφείλεται συνήθως σε παράλυση του ανελκτήρα μυός του βλεφάρου. Συνήθως συνυπάρχουν και παραλύσεις οφθαλμοκινητικών μυών.

ΧΑΛΑΖΙΟ: Συμβαίνει με την απόφραξη των αδένων του Meibomius λόγω χρόνιας φλεγμονής. Εμφανίζεται με την μορφή μικρού ογκιδίου στο βλέφαρο το οποίο μπορεί να παρουσιάσει προοδευτική αύξηση με πόνο, οίδημα, ερυθρότητα κλπ. Αντιμετωπίζεται συντηρητικά και χειρουργικά.