ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:46

Αστιγματισμός

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι η διαθλαστική ανωμαλία που οφείλεται κυρίως στην διαφορετική καμπυλότητα του κερατοειδούς με αποτέλεσμα το είδωλο των αντικειμένων να εστιάζεται σε δύο διαφορετικές εστίες που μπορεί να βρίσκονται είτε πριν, είτε μετά, είτε πάνω στον αμφιβληστροειδή ανάλογα με το είδος του αστιγματισμού. Στην περίπτωση αυτή η δυσκολία στην όραση έχει να κάνει όχι μόνο με την ποσότητα αλλά και με την ποιότητα της όρασης.