ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:46

Πρεσβυωπία

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ είναι η διαθλαστική ανωμαλία που οφείλεται στο γεγονός ότι ο φακός του οφθαλμού με την πάροδο της ηλικίας σκληρύνεται και δεν μπορεί πλέον να μεταβάλλει την κυρτότητά του. Έτσι, ο οφθαλμός σταδιακά χάνει την ικανότητα προσαρμογής και το άτομο δεν μπορεί πλέον να διαβάσει καθαρά σε κοντινή απόσταση. Εμφανίζεται πάντα μετά την ηλικία των 42 ετών.