ΟΞΥ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:52

Οξύ Γλάυκωμα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ ονομάζεται η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης πάνω από 21 mmHg που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του οπτικού νεύρου και έκπτωση του οπτικού πεδίου αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση.

ΟΞΥ ονομάζεται το γλαύκωμα στο οποίο παρατηρείται απότομη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης πάνω από 40 – 50mmHg.
Αιτία είναι η κατασκευή του οφθαλμού (--- γωνία) και εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι φάρμακα, stress, τραύμα, παραμονή στο σκότος και ασθένεια. Ο ασθενής αναφέρει αιφνίδιο πόνο, κεφαλαλγία, μείωση της όρασης ακόμη και εμετό και γενική κακουχία.
Πριν την οξεία κρίση είναι δυνατόν να εμφανιστούν ήπιες κρίσεις, με θόλωση της όρασης και εμφάνιση έγχρωμων κύκλων γύρω από φωτεινές πηγές, οι οποίες όμως υποχωρούν αυτόματα.
Η πορεία της νόσου χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε σπάνιες περιπτώσεις σε αυτόματη υποχώρηση και συνηθέστερα σε χρόνιο γλαύκωμα και τύφλωση. Η θεραπεία είναι πάντα χειρουργική, αφού προηγουμένως ρυθμιστεί φαρμακευτικά η πίεση.