ΧΡΟΝΙΟ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:53

Χρόνιο Γλαύκωμα

ΧΡΟΝΙΟ ονομάζεται το γλαύκωμα που χαρακτηρίζεται από αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης πάνω από 21mmHg αμφοτερόπλευρα συνήθως, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τύπο γλαυκώματος παίζει η κληρονομικότητα.
Η πάθηση είναι ασυμπτωματική και μπορεί να υπάρχει για πολλά χρόνια χωρίς ο ασθενής να παραπονείται για κανένα σύμπτωμα και ξαφνικά να διαπιστώσει έκπτωση στο οπτικό πεδίο αλλά και την κεντρική όραση λόγω της χρόνιας βλάβης του οπτικού νεύρου.
Η θεραπεία σε αυτόν τον τύπο γλαυκώματος είναι αρχικά συντηρητική με χορήγηση φαρμάκων με τη μορφή κολλυρίου για την ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αν αυτή δεν αποδώσει τότε η τελική θεραπεία είναι χειρουργική.