ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:57

Ηλικιακή Εκφύλιση

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με ανισόχρονη προσβολή και των δύο οφθαλμών άλλοτε άλλης έντασης.
Υπάρχουν δύο μορφές η ξηρά και η υγρή.
Στην ξηρά μορφή ο ασθενής αναφέρει σταδιακή ελάττωση της όρασης, διαταραχή στην αντίληψη των χρωμάτων και κεντρικό σκότωμα, ενώ στην υγρή παρουσιάζεται αιφνίδια ελάττωση της όρασης, διαταραχή στην αντίληψη των χρωμάτων, κεντρικό σκότωμα και παραμορφοψία.
Όσον αφορά τη θεραπεία δυστυχώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιμετώπιση που να εξαλείψει τη νόσο και στις δύο περιπτώσεις.
Στην ξηρά μορφή χρησιμοποιούνται ειδικά βοηθήματα χαμηλής όρασης, ενώ στην υγρή μορφή η θεραπεία περιλαμβάνει Argon Laser και χορήγηση αντιαγγειογενετικών φαρμάκων που βελτιώνουν ως ένα βαθμό την όραση.