ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:50

Κερατόκωνος

ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ: Σοβαρή πάθηση που χαρακτηρίζεται από λέπτυνση του κερατοειδούς και οδηγεί σε κωνική παραμόρφωση.
Οφείλεται σε παραγωγή παθολογικού κολλαγόνου και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανώμαλου αστιγματισμού.
Η νόσος ως οξύς κερατοκώνος εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία, έχει γρήγορη προοδευτική πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσβάλλει και τους δύο οφθαλμούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα γυαλιά δεν μπορούν να διορθώσουν καλά την όραση.
Η διάγνωση πρέπει να τεθεί το ταχύτερο δυνατόν, ώστε με τη μέθοδο Cross Linking να σταματήσει η εξέλιξη του κερατοκώνου.
Περαιτέρω η χρήση γυαλιών, μαλακών ή και σκληρών φακών επαφής, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ σε προχωρημένα στάδια που υπάρχει μεγάλη λέπτυνση του κερατοειδούς η θεραπεία είναι χειρουργική (μεταμόσχευση).