ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:50

Μολυσματικές Παθήσεις

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

Οι γνωστές κερατίτιδες οφείλονται σε μικρόβια, ιούς, μύκητες ή και πρωτόζωα. Ο ασθενής αναφέρει συνήθως αίσθημα ξένου σώματος, δακρύρροια, πτώση της όρασης και φωτοφοβία. Συχνότερα οφείλονται στην κακή χρήση των φακών επαφής. Οι κυριότερες μορφές είναι η κερατίτιδα από ψευδομονάδα, από τον ιό του απλού έρπητα και τα εγκαύματα του κερατοειδούς από χημικές ουσίες. Η θεραπεία τους εξαρτάται από το αίτιο και στις περισσότερες των περιπτώσεων έγκειται στην τοπική και συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών.

Βαρύτερες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε έλκος ή και διάτρηση του κερατοειδούς με απρόβλεπτες συνέπειες για τον οφθαλμό.