ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ

Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 11:49

Τραυματικές Παθήσεις

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΑ – ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα τραύματα του κερατοειδούς διακρίνονται στα απλά και τα διαμπερή.
Στα απλά τραύματα παρατηρείται απόπτωση του επιθηλίου με άλγος και αίσθημα ξένου σώματος, δακρύρροια και φωτοφοβία. Θεραπευτικά, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά κολλύρια, ενώ σε εκτεταμένη απόπτωση θεραπευτικοί φακοί επαφής.
Στα διαμπερή τραύματα του κερατοειδούς η ρήξη μπορεί να είναι ολική ή μερική, τα συμπτώματα είναι ίδια με τα απλά τραύματα και η θεραπευτική αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σε οργανωμένη οφθαλμολογική κλινική.

Τα εγκαύματα του κερατοειδούς διακρίνονται στα χημικά και τα θερμικά.
Προκαλούν μεγάλες βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε καθολική θόλωση του κερατοειδούς και απώλεια της όρασης.
Ο ασθενής εμφανίζει έντονη ερυθρότητα και αναφέρει άλγος, δακρύρροια, φωτοφοβία και αίσθημα ξένου σώματος.
Η άμεση θεραπεία με πλύση του οφθαλμού με φυσιολογικό ορό έχει μεγάλη σημασία για την τελική εξέταση.

Τα ξένα σώματα είναι συνήθως μικρά κομμάτια γυαλιού, μετάλλου ή άλλου οργανικού ή μη οργανικού υλικού.
Ο ασθενής αναφέρει αίσθημα ξένου σώματος, δακρύρροια και φωτοφοβία.
Θεραπευτικά απαραίτητη είναι η αφαίρεση του ξένου σώματος και η εφαρμογή αντιβιοτικής αλοιφής, αλλά και η πιεστική περίδεση του οφθαλμού που βοηθάει στην γρηγορότερη επούλωση.