ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα αυτό διενεργεί απλή οφθαλμολογική εξέταση όπου ελέγχεται η γενική κατάσταση του οφθαλμού. Εξετάζονται προσεκτικά όλα τα ανατομικά του μόρια συμπεριλαμβανομένης και της τονομέτρησης, επίσης το στο τμήμα αυτό δίνεται συνταγή για γυαλιά (μακριά και κοντά)