ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Ο όρος «γλαύκωμα» χρησιμοποιείται για μια ομάδα παθήσεων που κοινό τους χαρακτηριστικό έχουν την προσβολή του οπτικού νεύρου.

Το οπτικό νεύρο είναι το «καλώδιο» που μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα απ’ το μάτι προς τον εγκέφαλο. Η Αύξηση του τόνου του οφθαλμού (της πίεσης) δεν κάνει κακό σε κανένα άλλο μέρος του ,ματιού παρά μόνο στην κεφαλή αυτού του καλωδίου του οπτικού νεύρου (νευρικές ίνες). Οι νευρικές ίνες που καταστράφηκαν δυστυχώς δεν αναγεννώνται και το τμήμα του οπτικού μας πεδίου στο οποίο η όραση ελαττώθηκε ή χάθηκε δεν επανέρχεται.
Το βασικό πρόβλημα της συνηθέστερης μορφής γλαυκώματος που λέγεται «χρόνιο απλό γλαύκωμα» είναι η απουσία συμπτωμάτων. Το μάτι δεν πονάει και ούτε είναι εύκολο να «αντιληφθούμε» την έκπτωση του οπτικού μας πεδίου χωρίς τη χρήση ειδικών ιατρικών δοκιμασιών.

Το τμήμα του γλαυκώματος διενεργεί όλες εκείνες τις εξετάσεις (οπτικά πεδία ψηφιακή ανάλυση των ινών, Παχυμετρία, ) με τις οποίες θα γίνει η διερεύνηση-μελέτη για τις πλέον αμφίβολες  ή σε πολύ πρώιμο στάδιο περιπτώσεις γλαυκώματος  ώστε ο ασθενής να λάβει την κατάλληλη θεραπεία. (φαρμακευτική/LASER/χειρουργική)