ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα αυτό ασχολείται κυρίως με οφθαλμολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με τον εγκέφαλο. Τέτοια προβλήματα  μπορεί να είναι  οπτικές  νευροπάθειες, οφθαλμολοκινητικές  δυσλειτουργίες,  διαταραχές  κορικών αντανακλαστικών και διαφορές  παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού συστήματος.

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρά προβλήματα υγείας και η στενή  συνεργασία με νευρολόγο είναι απαραίτητη.

Συμπτώματα στα όποια θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η ξαφνική  απώλεια όρασης, διάφορες διαταραχές της (θόλωση, λάμψεις, μυγάκια κ.α.) διπλωπία και ανισοκορία (Διαφορά στο μέγεθος της κόρης από την άλλη) όπως και η πτώση βλεφάρου.