ΤΜΗΜΑ ΟΦΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΦΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΩΝ

Στο τμήμα αυτό το καλό ιστορικό η πολύ καλή παρατήρηση των δομών του οφθαλμού και ο σωστός και εξειδικευμένος [όχι άσκοπος] σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα εργαστηριακός έλεγχος , καθώς και η συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως ρευματολόγους  λοιμοξιολόγους και παθολόγους θα μας δώσουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για τα νοσήματα αυτά