ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στόχος του τμήματος αυτού είναι η έγκυρη αναγνώριση  παθήσεων που μπορεί να οδηγήσουν τα μικρά παιδιά και τα βρέφη σε απώλεια όρασης. Η σωστή παρακολούθηση και ο σωστός τρόπος προσέγγισης μας δίνει τη δυνατότητα της σωστής διάγνωσης και θεραπείας. σε κάθε ασθενή ελέγχουμε την οφθαλμική κινητικότητα, την διόφθαλμη συνεργασία, την δομή και την ακεραιότητα των ματιών του και την ανάγκη του για γυαλιά.