ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Στο τμήμα αυτό διενεργείτε έλεγχος για παθήσεις του κερατοειδή [του διάφανους τμήματος του οφθαλμού]
Παχυμετρία κερατοειδούς
Τοπογραφία κερατοειδούς
ενδοθηλιομέτρηση
Διασύνδεση Κολλαγόνου (Corneal Cross-linking) σε κερατόκωνο