ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΓΧΟΥ

Το Τμήμα αντιμετωπίζει οποιαδήποτε βλάβη έχει να κάνει με τα βλέφαρα και τη δακρυϊκή συσκευή.  Προσφέρει με τον πλέον εξειδικευμένο τρόπο διάγνωση και χειρουργική των παθήσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοφθάλμια περιοχή. Η Οφθαλμική Πλαστική Χειρουργική είναι ένας εξειδικευμένος τομέας της Οφθαλμολογίας, που ασχολείται κυρίως με τη θεραπεία και τη χειρουργική παθήσεων της περιοχής. Οι θεραπείες και οι εγχειρήσεις μπορεί να είναι επανορθωτικές ή αισθητικές.